Cegła ceramiczna

Cegła ceramiczna
Cegła ceramiczna
1 vote, 8.00 avg. rating (78% score)

Jednym rodzajem cegły jest cegła ceramiczna, która otrzymywana jest głównie z glin ilastych, morenowych, łupków jak również z wielu innych tego rodzaju materiałów. Jednym z surowców pomocniczych przy produkcji takiej ceramiki budowlanej jest także piasek kwarcowy oraz złom suszarnikowy. Oczywiście całość tych surowców poddaje się takim procesom jak między innymi rozdrobnieniu oraz wymieszaniu razem z wodą. Wówczas powstaje jednolita masa. Kolejnymi procesami jakimi poddawana jest cegła są między innymi: formowanie wyrobów oraz suszeniu jak również wypalaniu. Takie wypalanie odbywa się w odpowiedniej temperaturze bo około 850 stopni. Podczas wszystkich tych procesów usuwane są także jakieś zanieczyszczenia, które by zaburzyły jakość powstałych materiałów. Bardzo niebezpieczny jest margiel, który ma postać różnorodnych grudek w glinie. Oczywiście powoduje to rozsadzenie gotowych jak również powstałych wyrobów podczas kontaktu z wodą. Tego rodzaju cegła była produkowana już w dawniejszych czasach przez ludzi ręcznie. Zaś współcześnie wszystkie procesy przeprowadzane są przy użyciu różnych maszyn jak również urządzeń.

Pozostałe nasze artykuły tematyczne o architekturze:

About