Kontrola dokumentacji i certyfikaty

Kontrola dokumentacji i certyfikaty
Kontrola dokumentacji i certyfikaty
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

W prawie budowlanym jasno zostały określone obowiązki podmiotów odpowiedzialnych za budowę, inwestycję, remont budynku czy też obiektu przemysłowego. Zanim po ukończeniu prac zostanie obiekt odebrany czyli dopuszczony do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem musi uzyskać certyfikat taki jak świadectwo energetyczne czyli potwierdzenie spełniania norm jakościowych w zakresie zużycia energii zgodności stanu faktycznego z planami, jakości instalacji, szeroko pojętego bezpieczeństwa energetycznego.

Wszystkie szczegółowe warunki określane są w rozporządzeniach ministra właściwego do spraw energetycznych. Dlatego też przedsiębiorcy, inwestorzy jak również właściciele budynków mieszkalnych korzystają z usług firm, które posiadają uprawnienia do tego by wydawać świadectwa energetyczne określonego typu i rodzaju. Sam typ czy rodzaj dokumentu jest bezpośrednio związany z tym jakiego rodzaju budynek czy obiekt jest oceniany przez fachowców. Oczywistym jest, że inne będzie świadectwo energetyczne dla obiektu takiego jak zakład produkcyjny a inne dla domu jednorodzinnego. W obu przypadkach chodzi jednak o to samo, o maksymalne bezpieczeństwo, efektywność i przyjazność dla środowiska naturalnego.

Jaki jest tryb występowania o świadectwa energetyczne i jak długi jest okres oczekiwania? Tu nie ma problemów, z racji tego, że wystarczy iż przedsiębiorca wybierze firmę działającą w jego regionie i zamówi właśnie takie badanie pod kątem bezpieczeństwa energetycznego całego budynku i obiektów przylegających do nieruchomości. To jak długo będzie trwała sama kontrola, znów wynika z tego jaki charakter ma sam budynek, na ile jest stwierdzona zgodność stanu faktycznego z przedstawioną dokumentacją, jak również tym czy sama dokumentacja ma kompletny charakter. Konieczność poszukiwania dokumentów jak też przeprowadzania dodatkowych czynności technicznych i materialnych wydłuża nie tylko proces, ale również zwiększa potencjalne koszty. Na szczęście sam ostateczny koszt wydania świadectwa i tak jest znikomy w porównaniu z wartością inwestycji.

Pozostałe nasze artykuły tematyczne o architekturze:

About