Nieruchomość i ich architektura

Nieruchomość i ich architektura
Nieruchomość i ich architektura
1 vote, 3.00 avg. rating (53% score)

Nieruchomości nie są wprost definiowane w Kodeksie cywilnym, mowa w nim, iż w skład nieruchomości wchodzą trzy jej rodzaje: nieruchomości gruntowe, nieruchomości budynkowe oraz części budynków. Grunty stanowią odrębny przedmiot własności, w skład nieruchomości gruntowej wchodzi również nieruchomość rolna oraz leśna.
Architektura dotyczy obiektu budowlanego znajdującego się w danym miejscu i wybudowanego w danym czasie. Obiekt budowlany należy rozumieć jako budynek, budowlę oraz obiekt małej architektury. Konstrukcja i elementy wykończenia obiektu budowlanego stanowią architekturę. Architektura to niejako sztuka tworzenia, pozwala stworzyć obiekty architektoniczne stanowiące symbol kulturowy, polityczny danej epoki. Architektura towarzyszy człowiekowi od początku tworzenia obiektów, przykładem mogą być piramidy Egipskie. Ważne aby pojedyncze obiektu architektoniczne tworzyły pewną całość. W Polsce Konserwator zabytków dba, aby chronić szczególne zabytki architektoniczne, a każdy w pobliżu wybudowany nowy obiekt wkomponowywał się w otoczenie.

Pozostałe nasze artykuły tematyczne o architekturze:

About